Tak zawsze tytanom!


tak-zawsze-tytanom
anonimtakzawszetytanomtak zawszezawsze tytanomtak zawsze tytanom

Tak jak przyjemność nie zawsze towarzyszy chlubie, tak samo prostem jest, iż chluba nie zawsze idzie w ślad za przyjemnością. -Claude Prosper Jolyot Crebillion
tak-jak-przyjemność-nie-zawsze-towarzyszy-chlubie-tak-samo-prostem-jest-iż-chluba-nie-zawsze-idzie-w-ślad-za-przyjemnośą
Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość! -Johannes Eckhart
najważniejszą-godziną-jest-zawsze-obecna-najważniejszym-człowiekiem-jest-zawsze-ten-który-akurat-stoi-przede-mną-dziełem-najkonieczniejszym
Postępuj zawsze tak, jakby to, co czynisz, miało być twoim ostatnim uczynkiem. -Elias Canetti
postępuj-zawsze-tak-jakby-to-co-czynisz-miało-być-twoim-ostatnim-uczynkiem
Ból młodości bywa czasami tak intensywny, że później niektóre uczucia na zawsze zostaną przytępione. -Margot Fonteyn
ból-młodoś-bywa-czasami-tak-intensywny-że-później-niektóre-uczucia-na-zawsze-zostaną-przytępione