Taki ma koniec, co piękne na ziemi!


taki-koniec-co-piękne-na-ziemi
anonimtakikonieccopięknenaziemitaki mama koniecco pięknepiękne nana ziemitaki ma koniecco piękne napiękne na ziemico piękne na ziemi

Taki ma koniec, co piękne na ziemi! Das ist das Los des Schonen auf der Erde! (niem.) -Friedrich Schiller
taki-koniec-co-piękne-na-ziemi-das-ist-das-los-schonen-auf-der-erde-niem
Ta­ki ma ko­niec, co piękne na ziemi! Das ist das Los des Scho­nen auf der Er­de! (niem.)  -Friedrich von Schiller
ta­ki- ko­niec-co piękne-na ziemi-das-ist-das-los-scho­nen-auf-der-er­de-niem 
Najcenniejszym przysmakiem dla wybrednych moralistów jest piękne i wonne ciało głupiej kobiety. Rozum, według nich, to gorycz w tym najsłodszym z owoców ziemi. -Aleksander Świętochowski
najcenniejszym-przysmakiem-dla-wybrednych-moralistów-jest-piękne-i-wonne-ciało-głupiej-kobiety-rozum-według-nich-to-gorycz-w-tym-najsłodszym-z
O wszystkim decyduje środowisko. Dlatego anioły fruwające w niebie mają skrzydła, natomiast anioły chodzące po ziemi mają piękne nogi. -Anonim
o-wszystkim-decyduje-środowisko-dlatego-anioły-fruwają-w-niebie-mają-skrzydła-natomiast-anioły-chodzą-po-ziemi-mają-piękne-nogi
Żeby mieć piękne oczy, szu­kaj dob­ra w oczach in­nych, żeby mieć piękne us­ta wy­powiadaj piękne słowa. -Audrey Hepburn
Żeby-mieć-piękne-oczy-szu­kaj-dob­ra-w oczach-in­nych-żeby-mieć-piękne-us­-wy­powiadaj-piękne-słowa
Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje. -James Allen
człowiek-staje-ę-taki-ły-jak-pożądanie-które-nim-zawładnęło-i-taki-wielki-jak-jego-aspiracje