Takie małe śmiesznostki odkrywane u ludzi, których się kocha, jeszcze bardziej wiążą.


takie-łe-śmiesznostki-odkrywane-u-ludzi-których-ę-kocha-jeszcze-bardziej-wiążą
ewa szumańskatakiemałeśmiesznostkiodkrywaneludziktórychsiękochajeszczebardziejwiążątakie małemałe śmiesznostkiśmiesznostki odkrywaneodkrywane uu ludziktórych sięsię kochajeszcze bardziejbardziej wiążątakie małe śmiesznostkimałe śmiesznostki odkrywaneśmiesznostki odkrywane uodkrywane u ludziktórych się kochajeszcze bardziej wiążątakie małe śmiesznostki odkrywanemałe śmiesznostki odkrywane uśmiesznostki odkrywane u ludzitakie małe śmiesznostki odkrywane umałe śmiesznostki odkrywane u ludzi

Są słowa, bez których nie potrafimy żyć, takie jak miłość, sprawiedliwość i dobroć. Dajemy się im zwieść, potem się do nich rozczarowujemy tylko po to, żeby wierzyć w nie jeszcze bardziej.Bywają wśród ludzi takie drzwi, od których klucz wręcza się umarłym.Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością.Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje.Uroda bardziej jeszcze zawodzi osobę, która ją posiada, aniżeli tych, których omamia.Klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może sobie przywłaszczać pracę innej z powodu różnicy miejsca zajmowanego przez nią w określonym systemie gospodarki społecznej.