Takie małe śmiesznostki odkrywane u ludzi, których się kocha, jeszcze bardziej wiążą.


takie-łe-śmiesznostki-odkrywane-u-ludzi-których-ę-kocha-jeszcze-bardziej-wiążą
ewa szumańskatakiemałeśmiesznostkiodkrywaneludziktórychsiękochajeszczebardziejwiążątakie małemałe śmiesznostkiśmiesznostki odkrywaneodkrywane uu ludziktórych sięsię kochajeszcze bardziejbardziej wiążątakie małe śmiesznostkimałe śmiesznostki odkrywaneśmiesznostki odkrywane uodkrywane u ludziktórych się kochajeszcze bardziej wiążątakie małe śmiesznostki odkrywanemałe śmiesznostki odkrywane uśmiesznostki odkrywane u ludzitakie małe śmiesznostki odkrywane umałe śmiesznostki odkrywane u ludzi

Bywają wśród ludzi takie drzwi, od których klucz wręcza się umarłym. -Maria Kuncewicz
bywają-wśród-ludzi-takie-drzwi-od-których-klucz-wręcza-ę-umarłym
Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje. -Ludwig Andreas Feuerbach
im-bardziej-spoufalamy-ę-z-dobrymi-książkami-tym-mniejszy-staje-ę-krąg-ludzi-których-towarzystwo-nas-satysfakcjonuje
Uroda bardziej jeszcze zawodzi osobę, która ją posiada, aniżeli tych, których omamia. -Francois Fenelon
uroda-bardziej-jeszcze-zawodzi-osobę-która-ją-posiada-aniżeli-tych-których-omamia
Klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może sobie przywłaszczać pracę innej z powodu różnicy miejsca zajmowanego przez nią w określonym systemie gospodarki społecznej. -Włodzimierz Lenin
klasy-to-takie-grupy-ludzi-z-których-jedna-może-sobie-przywłaszczać-pracę-innej-z-powodu-różnicy-miejsca-zajmowanego-przez-ą-w-określonym