Takim jestem; takim być chcę; was niech diabli wezmą!


takim-jestem-takim-być-chcę-was-niech-diabli-wezmą
friedrich nietzschetakimjestemtakimbyćchcęwasniechdiabliwezmątakim jestemtakim byćbyć chcęwas niechniech diablidiabli wezmątakim być chcęwas niech diabliniech diabli wezmąwas niech diabli wezmą

Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć. -Paulo Coelho
okazuje-ę-że-jestem-taki-jak-wszyscy-ludzie-widzę-świat-nie-takim-jaki-jest-lecz-takim-jakim-chciałbym-go-widzieć
Trzeba mieć odwagę być takim jak każdy, aby nie być podobnym do nikogo. -Jean Paul Sartre
trzeba-mieć-odwagę-być-takim-jak-każdy-aby-nie-być-podobnym-do-nikogo
Bóg chce, aby twoje życie upływało w takim otoczeniu, gdzie będziesz mogła oddychać Bożą atmosferą. -Elżbieta bł
bóg-chce-aby-twoje-życie-upływało-w-takim-otoczeniu-gdzie-będziesz-mogła-oddychać-bożą-atmosferą
Kiedy człowiek jest zakochany, ukazuje się światu takim, jakim powinien być zawsze. -Simone de Beauvoir
kiedy-człowiek-jest-zakochany-ukazuje-ę-światu-takim-jakim-powinien-być-zawsze
Mężczyzna zawsze musi rozczulać się nad sobą i odmalować siebie takim, jakim by chciał być. -Andre Maurois
mężczyzna-zawsze-musi-rozczulać-ę-nad-sobą-i-odmalować-siebie-takim-jakim-by-chciał-być
Człowieka zawsze kusi, by rozczulać się nad sobą i odmalowywać siebie takim, jakim by się chciało być. -Andre Maurois
człowieka-zawsze-kusi-by-rozczulać-ę-nad-sobą-i-odmalowywać-siebie-takim-jakim-by-ę-chciało-być