Tak,jestem kryminalistą, moją zbrodnią jest myślenie.


takjestem-kryminalistą-moją-zbrodnią-jest-myślenie
anonimtakjestemkryminalistąmojązbrodniąjestmyśleniemoją zbrodniązbrodnią jestjest myśleniemoją zbrodnią jestzbrodnią jest myśleniemoją zbrodnią jest myślenie

Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Jeżeli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśliby miała się okazać błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem. - przemówienie na Sorbonie, 1929.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Wszyscy myślą, że jestem surrealistką, ale ja nią nie jestem. Nigdy nie malowałam snów, ani sennych koszmarów. Malowałam moją własną rzeczywistość.Bóg jest moją nieskończonością. W nim kocham i jestem kochana. W nim posiadam wszystko.