Takt jest rozumem serca.


takt-jest-rozumem-serca
karl gutzkowtaktjestrozumemsercatakt jestjest rozumemrozumem sercatakt jest rozumemjest rozumem sercatakt jest rozumem serca

Takt jest muzyką duszy. -Anita
takt-jest-muzyką-duszy
Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi. -Ricarda Huch
tradycja-jest-rozumem-całego-narodu-przesianym-z-jednego-wieku-w-drugi
Kon­takt nie jest możli­wy wszędzie tam, gdzie zdro­wy ro­zum zaśle­pia fa­natyczna ideologia. -Manuela Gretkowska
kon­takt-nie jest możli­wy-wszędzie-tam-gdzie-zdro­wy-ro­zum-zaś­pia-fa­natyczna-ideologia
Vir­tus est per­fecta ratio. Cno­ta jest dos­ko­nałym rozumem. -Cyceron
vir­tus-per­fecta-ratio-cno­-jest ­ko­nałym-rozumem
Jest przeciwne zdrowemu rozumowi używać zdrowego rozumu do kłótni z rozumem absolutnym. -Kolakowski
jest-przeciwne-zdrowemu-rozumowi-używać-zdrowego-rozumu-do-kłótni-z-rozumem-absolutnym