Takt: niewypowiedziana część naszych myśli.


takt-niewypowiedziana-część-naszych-myśli
julian tuwimtaktniewypowiedzianaczęśćnaszychmyśliniewypowiedziana częśćczęść naszychnaszych myśliniewypowiedziana część naszychczęść naszych myśliniewypowiedziana część naszych myśli

nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji.Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat.Duża część przyjemności z robienia czegoś nowego wypływa z myśli, że będziemy mogli się tym pochwalić przyjacielowi.Słowa są nieraz plotkarkami naszych myśli.Słowa są nieraz plot­karka­mi naszych myśli.