Taktyk - człowiek, który cofając się potrafi przekonująco krzyknąć Hurra!


taktyk-człowiek-który-cofając-ę-potrafi-przekonująco-krzyknąć-hurra
anonimtaktykczłowiekktórycofającsiępotrafiprzekonującokrzyknąćhurrataktykczłowiekktóry cofająccofając sięsię potrafipotrafi przekonującoprzekonująco krzyknąćkrzyknąć hurraktóry cofając sięcofając się potrafisię potrafi przekonującopotrafi przekonująco krzyknąćprzekonująco krzyknąć hurraktóry cofając się potraficofając się potrafi przekonującosię potrafi przekonująco krzyknąćpotrafi przekonująco krzyknąć hurraktóry cofając się potrafi przekonującocofając się potrafi przekonująco krzyknąćsię potrafi przekonująco krzyknąć hurra

Dobry taktyk potrafi nieść piętno tak, by rozwinęło się w sztandar cnoty.Człowiek zakochany jest to człowiek, który chce być milszym niż potrafi - oto dlaczego prawie wszyscy zakochani są śmieszni.Biznesmen-człowiek,który potrafi odkupić swoje grzechy z zyskiem.Człowiek, który nie potrafi kochać, zatracił już swoje człowieczeństwo.Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych.Człowiek, który nie potrafi panować nad swoimi humorami, nie powinien myśleć o karierze biznesmena.