Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka.


talent-był-i-pozostanie-darem-za-który-odpowiadają-wszyscy-choć-otrzymuje-go-tylko-jednostka
krzysztof r. jaśkiewicztalentbyłpozostaniedaremzaktóryodpowiadająwszyscychoćotrzymujegotylkojednostkatalent byłbył ii pozostaniepozostanie daremza któryktóry odpowiadająodpowiadają wszyscychoć otrzymujeotrzymuje gogo tylkotylko jednostkatalent był ibył i pozostaniei pozostanie daremza który odpowiadająktóry odpowiadają wszyscychoć otrzymuje gootrzymuje go tylkogo tylko jednostkatalent był i pozostaniebył i pozostanie daremza który odpowiadają wszyscychoć otrzymuje go tylkootrzymuje go tylko jednostkatalent był i pozostanie daremchoć otrzymuje go tylko jednostka

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości.W okresie Odrodzenia obraz zbliżony był do widowiska teatralnego, był mistrz, który posiadał talent i wykorzystywał go, a dziś nie ma mistrzów, obraz odsłania człowieka i jego przeżycia wewnętrzne.Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać.Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku.Choć tylko porządni ludzie mogą być zadowoleni, to jednak nie znaczy to, by każdy porządny człowiek był zadowolony.Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies. . . Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata. . . Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie.