Talent kształtuje się w spokoju życia prywatnego - charakter w wirze życia publicznego.


talent-kształtuje-ę-w-spokoju-życia-prywatnego-charakter-w-wirze-życia-publicznego
johann wolfgang goethetalentkształtujesięspokojużyciaprywatnegocharakterwirzepublicznegotalent kształtujekształtuje sięw spokojuspokoju życiażycia prywatnegoprywatnegocharaktercharakter ww wirzewirze życiażycia publicznegotalent kształtuje siękształtuje się wsię w spokojuw spokoju życiaspokoju życia prywatnegożycia prywatnegocharakter wcharakter w wirzew wirze życiawirze życia publicznegotalent kształtuje się wkształtuje się w spokojusię w spokoju życiaw spokoju życia prywatnegospokoju życia prywatnegocharakter w wirzecharakter w wirze życiaw wirze życia publicznegotalent kształtuje się w spokojukształtuje się w spokoju życiasię w spokoju życia prywatnegow spokoju życia prywatnegocharakter w wirze życiacharakter w wirze życia publicznego

Ta­lent kształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go - cha­rak­ter w wirze życia publicznego.Żyjemy w wieku totalnej jawności życia prywatnego.Równowaga moralna jest fundamentem spokoju publicznego.Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi.Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?Przyjaźni czy taż płynącego z niej spokoju nie należy lekceważyć. Po oddychaniu, jedzeniu i spaniu - przyjaźń jest jednym z warunków koniecznych do życia.