Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi.


talent-rośnie-w-samotnoś-charakter-wśród-ludzi
johann wolfgang goethetalentrośniesamotnościcharakterwśródludzitalent rośnierośnie ww samotnościcharakter wśródwśród ludzitalent rośnie wrośnie w samotnościcharakter wśród ludzitalent rośnie w samotności

Talent kształtuje się w spokoju życia prywatnego - charakter w wirze życia publicznego.Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów.Wielkie to szczęście dla księcia, gdy żyje wśród ludzi prawdomównych. Otoczonego zaś pochlebcami dotyka nieszczęście, spędza bowiem życie wśród wrogów.Rośnie za­lud­nienie, a ludzi wciąż nie ma.Każdego określa nie tyle to, co on sam mówi, lecz charakter ludzi, którzy mają podobne co on poglądy.Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia.