Tam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie. Cmen­tarz dla zwierząt.  


tam-gdzie-żegnamy-naj­wier­niej­sze-przyjaźnie-cmen­tarz-dla-zwierząt- 
seneka 18tamgdzieżegnamynaj­wier­niej­szeprzyjaźniecmen­tarzdlazwierząt tam gdziegdzie żegnamyżegnamy naj­wier­niej­szenaj­wier­niej­sze przyjaźniecmen­tarz dladla zwierząttam gdzie żegnamygdzie żegnamy naj­wier­niej­szeżegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźniecmen­tarz dla zwierząttam gdzie żegnamy naj­wier­niej­szegdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnietam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie

I cmen­tarz umiera. Po śmier­ci - sta­je się war­stwą geologiczną. -Wincenty Rzymowski
i cmen­tarz-umiera-po śmier­- sta­ ę-war­stwą-geologiczną