Tam gdzie cel uświęca środ­ki, środ­ki przek­reślają cel.


tam-gdzie-cel-uświęca-środ­ki-środ­ki-przek­reślają-cel
jan włodaktamgdzieceluświęcaśrod­kiśrod­kiprzek­reślająceltam gdziegdzie celcel uświęcauświęca środ­kiśrod­ki przek­reślająprzek­reślają celtam gdzie celgdzie cel uświęcacel uświęca środ­kiśrod­ki przek­reślają celtam gdzie cel uświęcagdzie cel uświęca środ­kitam gdzie cel uświęca środ­ki

Cel po­no uświęca środ­ki, ale środ­ki uświęcają cel.Cel uświęca środki.Cel uświęca plotki.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.