Tam gdzie uciska but, bez niego chodzi lud.


tam-gdzie-uciska-but-bez-niego-chodzi-lud
stanisław jerzy lectamgdzieuciskabutbezniegochodziludtam gdziegdzie uciskauciska butbez niegoniego chodzichodzi ludtam gdzie uciskagdzie uciska butbez niego chodziniego chodzi ludtam gdzie uciska butbez niego chodzi lud

Tam, gdzie rządzi prawo okrutne, lud tęskni za bezprawiem.Gdy przemoc uciska, tam but jest cnotą.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Tam gdzie chodzi o to co sprawiedliwe, piękne i dobre, nie powinniśmy troszczyć się o opinie ogółu.Gdzie jest małżeństwo bez miłości, tam będzie miłość bez małżeństwa.byłem tam gdzie wieże marzeń za­mieniają się w ruiny gdzie bez­silność w kątach płacze czar­ne są wszys­tkie godziny gdzie z każdym dniem ręce mo­je za­cis­kały się kurczowo i do wal­ki wciąż ruszałem z pod­niesioną do góry głową dzi­siaj tam­te ciem­ne chwile giną w mro­ku przeszłych lat wal­czę da­lej a dookoła jaśniej­szy jest świat *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki