Te krop­ki są wzięte.


te krop­ki-są wzięte
słońiczkate krop­kisą wziętete krop­ki są wzięte

błękit przecieka deszczem krop­la po krop­li łza­mi aniołów prze­moczo­na dusza Zro­bić ka­rierę - oto nauka, którą z góry, krop­la po krop­li, sączy nam zepsucie.Jak kos­tka lodu Rozpływasz się w moich dłoniach Pod wpływem ciepła Prze­ciekasz przez palce Już nie będąc w swej postaci W której tra­fiłaś w mo­je dłonie Krop­la po krop­li cię mniej Próbu­je cię zatrzymać Za­cis­kam palce Top­niejesz mi w oczach Co­raz Ciebie mniej Masz pra­wo zmienić stan skupienia Ale mo­je dłonie są nieszczelne Wy­mykasz się i spadasz Krop­la po krop­li w dół Tracę Cię wol­no z oczu Konrad mniemany: cierpi za miliony... wzięte z kasy państwowej.Jeśli wie­rzyć bib­lii, że ciała Je­zusa i Ma­ryji zos­tały w niebo wzięte, oz­naczałoby to, że ciało jest czymś lep­szym niż dusza.