Te­lewiz­ja Pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z Do­mem Publicznym.


te­lewiz­ja-pub­liczna- ty­-­mo-wspólne­go-z pub­liczną-co dom- wspólne­go-z do­mem-publicznym
dariuszste­lewiz­japub­licznama ty­lesa­mowspólne­goz pub­licznąco domma wspólne­goz do­mempublicznymte­lewiz­ja pub­licznapub­liczna ma ty­lema ty­le sa­mosa­mo wspólne­gowspólne­go z pub­licznąz pub­liczną co domco dom ma wspólne­goma wspólne­go z do­memz do­mem publicznymte­lewiz­ja pub­liczna ma ty­lepub­liczna ma ty­le sa­moma ty­le sa­mo wspólne­gosa­mo wspólne­go z pub­licznąwspólne­go z pub­liczną co domz pub­liczną co dom ma wspólne­goco dom ma wspólne­go z do­memma wspólne­go z do­mem publicznymte­lewiz­ja pub­liczna ma ty­le sa­mopub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­goma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­licznąsa­mo wspólne­go z pub­liczną co domwspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­goz pub­liczną co dom ma wspólne­go z do­memco dom ma wspólne­go z do­mem publicznymte­lewiz­ja pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­gopub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­licznąma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co domsa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­gowspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z do­memz pub­liczną co dom ma wspólne­go z do­mem publicznym

Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. -Ryūnosuke Akutagawa
opi­nia-pub­liczna-to lin­cz-lin­cz-zaś-zaw­sze-sta­nowi-roz­rywkę-na­wet śli-za­miast-pis­to­letem-posłużymy ę-ar­ty­kułem
Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu?  -Janusz Leon Wiśniewski
czy-wiesz-że wspólne-czy­tanie-książek-na głos-moc­niej-wiąże-ludzi-ż-wspólne-spłaca­nie-kredytu