Te­raz już wiem, że nie kłamałeś tyl­ko wte­dy, gdy się przedstawiałeś.


te­raz-już-wiem-że nie kłamałeś-tyl­ko-wte­dy-gdy ę-przedstawiałeś
zielona15te­razjużwiemże nie kłamałeśtyl­kowte­dygdy sięprzedstawiałeśte­raz jużjuż wiemże nie kłamałeś tyl­kotyl­ko wte­dygdy się przedstawiałeśte­raz już wiemże nie kłamałeś tyl­ko wte­dy

Na niektórych tyl­ko wte­dy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Władysław Grzeszczyk
na niektórych-tyl­ko-wte­dy-można-liczyć-gdy ę-już-nie liczą