Teściowa to matka, co przestała być potrzebna.


teściowa-to-matka-co-przestała-być-potrzebna
anna kowalskateściowatomatkacoprzestałabyćpotrzebnaco przestałaprzestała byćbyć potrzebnateściowa to matkaco przestała byćprzestała być potrzebnaco przestała być potrzebna

Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat stałby się nudny, a miłość przestałaby istnieć.Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą.Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny.