Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą.


teatr-jest-aktywną-refleksją-nad-samym-sobą
novalisteatrjestaktywnąrefleksjąnadsamymsobąteatr jestjest aktywnąaktywną refleksjąrefleksją nadnad samymsamym sobąteatr jest aktywnąjest aktywną refleksjąaktywną refleksją nadrefleksją nad samymnad samym sobąteatr jest aktywną refleksjąjest aktywną refleksją nadaktywną refleksją nad samymrefleksją nad samym sobąteatr jest aktywną refleksją nadjest aktywną refleksją nad samymaktywną refleksją nad samym sobą

Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą.Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy.Jedyna władza na jakiej powinno nam zależeć, to panowanie nad samym sobą.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.Nikt łatwiej nie podpada panowaniu innych, jak ten, który nad sobą samym panować nie umie.Kiedy ma się wroga w środku, ma on nad nami przewagę. Przed samym sobą nie można uciec, a ja boję się nawet próbować.