Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.


technologia-zdominowana-jest-przez-dwa-rodzaje-ludzi-tych-którzy-wiedzą-z-czym-nie-potrafią-sobie-poradzić-oraz-tych-którzy-potrafią
jeff raskintechnologiazdominowanajestprzezdwarodzajeludzitychktórzywiedzączymniepotrafiąsobieporadzićorazzapanowaćnadtymczegorozumiejątechnologia zdominowanazdominowana jestjest przezprzez dwadwa rodzajerodzaje ludziludzitychktórzy wiedząz czymczym nienie potrafiąpotrafią sobiesobie poradzićoraz tychktórzy potrafiąpotrafią zapanowaćzapanować nadnad tymczego nienie rozumiejątechnologia zdominowana jestzdominowana jest przezjest przez dwaprzez dwa rodzajedwa rodzaje ludzirodzaje ludziz czym nieczym nie potrafiąnie potrafią sobiepotrafią sobie poradzićktórzy potrafią zapanowaćpotrafią zapanować nadzapanować nad tymczego nie rozumieją

Hollywood jest zamieszkałe przez dwie kategorie ludzi - tych, którzy utrzymują prywatne baseny kąpielowe i tych, którzy nie mogą utrzymać głowy nad wodą.Bieda tych, którzy piszą szybko, polega na tym, że jednocześnie nie potrafią pisać krótko.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać.Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno.Sprawy przybierają najlepszy obrót dla tych, którzy potrafią nimi najlepiej pokierować.