Telewizja dowiodła, że ludzie wolą oglądać cokolwiek, niż patrzeć na siebie nawzajem.


telewizja-dowiodła-że-ludzie-wolą-oglądać-cokolwiek-ż-patrzeć-na-siebie-nawzajem
ann landerstelewizjadowiodłażeludziewoląoglądaćcokolwiekniżpatrzećnasiebienawzajemtelewizja dowiodłaże ludzieludzie woląwolą oglądaćoglądać cokolwiekniż patrzećpatrzeć nana siebiesiebie nawzajemże ludzie woląludzie wolą oglądaćwolą oglądać cokolwiekniż patrzeć napatrzeć na siebiena siebie nawzajemże ludzie wolą oglądaćludzie wolą oglądać cokolwiekniż patrzeć na siebiepatrzeć na siebie nawzajemże ludzie wolą oglądać cokolwiekniż patrzeć na siebie nawzajem

Te­lewiz­ja do­wiodła, ze ludzie wolą oglądać co­kol­wiek, niż pat­rzeć na siebie nawzajem. -Ann Landers
te­lewiz­ja-do­wiodła-ze ludzie-wolą-oglądać-co­kol­wiek-ż-pat­rzeć-na siebie-nawzajem
Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. -Antoine De Saint - Exupery
kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-nawzajem-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. -Antoine De Saint - Exupery
kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-nawzajem-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
... bo nie ma w świecie mienia większe­go niż mieć siebie nawzajem. -Wojciech Kuczok
bo nie  w świecie-mienia-większe­go-ż-mieć-siebie-nawzajem
Gdy ludzie mają pełna swobodę postępowania, najczęściej naśladują siebie nawzajem. -Hoffer
gdy-ludzie-mają-pełna-swobodę-postępowania-najczęściej-naśladują-siebie-nawzajem
Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. -Antoine De Saint - Exupery
kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku