Telewizja dowiodła, że ludzie wolą oglądać cokolwiek, niż patrzeć na siebie nawzajem.


telewizja-dowiodła-że-ludzie-wolą-oglądać-cokolwiek-ż-patrzeć-na-siebie-nawzajem
ann landerstelewizjadowiodłażeludziewoląoglądaćcokolwiekniżpatrzećnasiebienawzajemtelewizja dowiodłaże ludzieludzie woląwolą oglądaćoglądać cokolwiekniż patrzećpatrzeć nana siebiesiebie nawzajemże ludzie woląludzie wolą oglądaćwolą oglądać cokolwiekniż patrzeć napatrzeć na siebiena siebie nawzajemże ludzie wolą oglądaćludzie wolą oglądać cokolwiekniż patrzeć na siebiepatrzeć na siebie nawzajemże ludzie wolą oglądać cokolwiekniż patrzeć na siebie nawzajem

Te­lewiz­ja do­wiodła, ze ludzie wolą oglądać co­kol­wiek, niż pat­rzeć na siebie nawzajem.Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.... bo nie ma w świecie mienia większe­go niż mieć siebie nawzajem.Gdy ludzie mają pełna swobodę postępowania, najczęściej naśladują siebie nawzajem.Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.