Telewizja przynosi echo obrazu.


telewizja-przynosi-echo-obrazu
ramon gomez de la sernatelewizjaprzynosiechoobrazutelewizja przynosiprzynosi echoecho obrazutelewizja przynosi echoprzynosi echo obrazutelewizja przynosi echo obrazu

Te­lewiz­ja przy­nosi echo obrazu.Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki.Podstęp wcale nie przynosi ludziom pożytku; niekorzystną jest rzeczą nie tylko być oszukanym, lecz również oszukiwać; wszakże podstęp upadla naturę ludzką, zwycięzcę naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie.Ręce precz od obrazu! Telewizja to grobowiec rodzinnej wrażliwości.