Telewizja to guma do żucia dla oczu.


telewizja-to-guma-do-żucia-dla-oczu
frank lloyd wrighttelewizjatogumadożuciadlaoczuguma dodo żuciażucia dladla oczutelewizja to gumaguma do żuciado żucia dlażucia dla oczutelewizja to guma doguma do żucia dlado żucia dla oczutelewizja to guma do żuciaguma do żucia dla oczu

Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni.Teorie nauko­we to psychiczna gu­ma do żucia.Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji.Honor, sława i kredyt to rzeczy tak naciągliwe jak guma.