Ten się nap­rawdę śmieje, kto się śmieje ostatni.


ten ę-nap­rawdę-śmieje-kto ę-śmieje-ostatni
jean pierre claris de florianten sięnap­rawdęśmiejekto sięśmiejeostatniten się nap­rawdęnap­rawdę śmiejekto się śmiejeśmieje ostatniten się nap­rawdę śmiejekto się śmieje ostatni

Ten, kto się śmieje ostatni, przeważnie nie ma jednego zęba na przodzie. -Baruch Spinoza
ten-kto-ę-śmieje-ostatni-przeważnie-nie-jednego-zęba-na-przodzie
Nap­rawdę sta­rym jest się wówczas, kiedy się to po­wie o so­bie w to­warzys­twie, a nikt się nie śmieje i nie zaprzecza. -Magdalena Samozwaniec
nap­rawdę-sta­rym-jest ę-wówczas-kiedy ę-to po­wie-o so­bie-w to­warzys­twie-a nikt ę-nie śmieje-i nie zaprzecza
I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski. -Jacek Kaczmarski
i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski
Ten, kto się śmieje os­tatni, prze­ważnie nie ma jed­ne­go zęba na przedzie. -Baruch Spinoza
ten-kto ę-śmieje-os­tatni-prze­ważnie-nie  jed­ne­go-zęba-na przedzie
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak
kiedy-śmieje-ę-dziecko-śmieje-ę-cały-świat