Ten ma szczęście, kto ze szpi­tala wrócił do domu.


ten- szczęście-kto-ze szpi­tala-wrół-do domu
brunotenma szczęściektoze szpi­talawróciłdo domuten ma szczęściekto ze szpi­talaze szpi­tala wróciłwrócił do domukto ze szpi­tala wróciłze szpi­tala wrócił do domukto ze szpi­tala wrócił do domu

Ludzie są wspa­niali, dopóki nie wtrącają się w mo­je spra­wy i oglądam ich przez szybę szpi­tala psychiatrycznego.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Kto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć.Ten najszczęśliwszy, czy królem, czy chłopem, kto znajduje spokój w domu swoim.Człowiekiem szczęśli­wym jest ten, kto zdo­był swe szczęście.