Ten się śmieje sam, kto się śmieje ostatni.


ten-ę-śmieje-sam-kto-ę-śmieje-ostatni
gilbert cesbrontensięśmiejesamktoostatniten sięsię śmiejeśmieje samkto sięsię śmiejeśmieje ostatniten się śmiejesię śmieje samkto się śmiejesię śmieje ostatniten się śmieje samkto się śmieje ostatni

Ten, kto się śmieje ostatni, przeważnie nie ma jednego zęba na przodzie. -Baruch Spinoza
ten-kto-ę-śmieje-ostatni-przeważnie-nie-jednego-zęba-na-przodzie
I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski. -Jacek Kaczmarski
i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski
Ten, kto się śmieje os­tatni, prze­ważnie nie ma jed­ne­go zęba na przedzie. -Baruch Spinoza
ten-kto ę-śmieje-os­tatni-prze­ważnie-nie  jed­ne­go-zęba-na przedzie
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak
kiedy-śmieje-ę-dziecko-śmieje-ę-cały-świat
Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak
kiedy-śmieje ę-dziec­ko-śmieje ę-cały-świat