Ten świat jest opętańczo piękny, nie dlatego że jest, ale że ja go tak widzę.


ten-świat-jest-opęńczo-piękny-nie-dlatego-że-jest-ale-że-ja-go-tak-widzę
bohumil hrabaltenświatjestopętańczopięknyniedlategożejestalejagotakwidzęten światświat jestjest opętańczoopętańczo pięknynie dlategodlatego żeże jestale żeże jaja gogo taktak widzęten świat jestświat jest opętańczojest opętańczo pięknynie dlatego żedlatego że jestale że jaże ja goja go takgo tak widzęten świat jest opętańczoświat jest opętańczo pięknynie dlatego że jestale że ja goże ja go takja go tak widzęten świat jest opętańczo pięknyale że ja go także ja go tak widzę

Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił -Michael Josephson
ludzie-postępują-właściwie-nie-dlatego-że-chcą-zmienić-świat-ale-dlatego-że-nie-chcą-by-świat-ich-zmienił
Ni­by świat jest ta­ki piękny, pełen szczęścia i ra­dości... Ale dla mnie nie znaczy nic, jeśli nie ma Ciebie obok mnie... -KsiezycowaNoc
ni­by-świat-jest ­ki-piękny-peł-szczęścia-i ra­doś-ale dla-mnie-nie znaczy-nic-śli-nie  ciebie-obok-mnie
Z kogo się śmieją nie dlatego, że głupi, ale dlatego, że inny od tłumu lub widzi to wszędzie, czego nie dopatrzą drudzy... ten ma przyszłość przed sobą. -Józef Ignacy Kraszewski
z-kogo-ę-śmieją-nie-dlatego-że-głupi-ale-dlatego-że-inny-od-tłumu-lub-widzi-to-wszędzie-czego-nie-dopatrzą-drudzy-ten-przyszłość-przed