Ten świat spra­wia, że przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami...


ten-świat-spra­wia-że przez-ot­wartość-sta­jemy ę-pa­ranoika­mi-indywidualistami
c » maxime chattam » w ciemnościach strachutenświatspra­wiaże przezot­wartośćsta­jemy siępa­ranoika­miindywidualistamiten światświat spra­wiaże przez ot­wartośćot­wartość sta­jemy sięsta­jemy się pa­ranoika­mipa­ranoika­mi indywidualistamiten świat spra­wiaże przez ot­wartość sta­jemy sięot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mista­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistamiże przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­miot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistamiże przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami

Cza­sami natłok pra­cy spra­wia, że za­pomi­namy o czymś ważnym. Za­nied­bu­jemy miłość i przyjaźń... -MyslacaWierszem
cza­sami-natłok-pra­cy-spra­wia-że za­pomi­namy-o czymś-ważnym-za­nied­bu­jemy miłość-i przyjaźń
Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy... --Ewelcia92-
cier­pienie-spra­wia-że każdy-człowiek-sta­ ę-lepszy
Ge­niusz po­lega na tym, że za­biera się on za coś trud­ne­go i spra­wia, że sta­je się łatwe. -George Hamilton-Gordon
ge­niusz-po­lega-na tym-że za­biera ę-on za coś-trud­ne­go-i spra­wia-że sta­ ę-łatwe
Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto. -Masashi Kishimoto
przyz­naję-to-jes­teś sil­ny-po­nieważ znasz-ten-sam-ból-­­noś-co ja-ból ten-zaś-spra­wia-że ludzie-stają ę-silniejsi