Ten jest najmędrszy, kto zna najwięcej głupstw, a najmniej ich popełnia.


ten-jest-najmędrszy-kto-zna-najwięcej-głupstw-a-najmniej-ich-popełnia
s. witwickitenjestnajmędrszyktoznanajwięcejgłupstwnajmniejichpopełniaten jestjest najmędrszykto znazna najwięcejnajwięcej głupstwnajmniej ichich popełniaten jest najmędrszykto zna najwięcejzna najwięcej głupstwa najmniej ichnajmniej ich popełniakto zna najwięcej głupstwa najmniej ich popełnia

Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia.Wesoły człowiek więcej głupstw popełnia niż ponury, ale ten za to większe.Liczba głupstw, które popełnia się z roztropności jest daleko większa, niż te, które się rzeczywiście popełnia z głupoty.Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym.Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym.Kto nie zna prawdy, ten jest głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem.