Ten, który się uczy, a nie myśli, jest stracony. Ten, który myśli i nie uczy się, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie.


ten-który-ę-uczy-a-nie-myśli-jest-stracony-ten-który-myśli-i-nie-uczy-ę-znajduje-ę-w-wielkim-niebezpieczeństwie
konfucjusztenktórysięuczyniemyślijeststraconymyśliuczysięznajdujewielkimniebezpieczeństwiektóry sięsię uczynie myślijest straconyktóry myślimyśli ii nienie uczyuczy sięznajduje sięw wielkimwielkim niebezpieczeństwiektóry się uczya nie myśliktóry myśli imyśli i niei nie uczynie uczy sięznajduje się wsię w wielkimw wielkim niebezpieczeństwiektóry myśli i niemyśli i nie uczyi nie uczy sięznajduje się w wielkimsię w wielkim niebezpieczeństwiektóry myśli i nie uczymyśli i nie uczy sięznajduje się w wielkim niebezpieczeństwie

Naj­lep­szym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym.Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem.Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać.Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma.Przyk­ro mi widząc tą ra­dość małego chłop­ca, który bieg­nie do ma­my ze zer­wa­nym kwiatkiem. Gdy nag­le po­tyka się.. ten mały cud miłości, która tak właśnie uczy sma­ku łez.Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych.