Ten, który się uczy, a nie myśli, jest stracony. Ten, który myśli i nie uczy się, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie.


ten-który-ę-uczy-a-nie-myśli-jest-stracony-ten-który-myśli-i-nie-uczy-ę-znajduje-ę-w-wielkim-niebezpieczeństwie
konfucjusztenktórysięuczyniemyślijeststraconymyśliuczysięznajdujewielkimniebezpieczeństwiektóry sięsię uczynie myślijest straconyktóry myślimyśli ii nienie uczyuczy sięznajduje sięw wielkimwielkim niebezpieczeństwiektóry się uczya nie myśliktóry myśli imyśli i niei nie uczynie uczy sięznajduje się wsię w wielkimw wielkim niebezpieczeństwiektóry myśli i niemyśli i nie uczyi nie uczy sięznajduje się w wielkimsię w wielkim niebezpieczeństwiektóry myśli i nie uczymyśli i nie uczy sięznajduje się w wielkim niebezpieczeństwie

Naj­lep­szym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym. -Johann Wolfgang Goethe
naj­lep­szym-rządem-jest ten-który-nas-uczy-rządzić ę-samym
Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909
ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem
Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać. -Anonim
Życiowe-bitwy-nie-zawsze-wygrywają-silni-i-szybsi-lecz-prędzej-czy-później-tym-który-wygrywa-jest-ten-który-nieustannie-myśli-że-może
Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. -Demokryt
mądry-jest-nie-ten-który-martwi-ę-z-powodu-niedostatku-lecz-ten-który-cieszy-ę-z-tego-co
Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych. -George Bernard Shaw
ten-który-coś-potrafi-robi-to-kiedy-nie-potrafi-uczy-innych