Ten, który alczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona rónież patrzy w   ciebie.


ten-który-alczy-z-potworami-winien-uważać-by-samemu-nie-stać-ę-jednym-z-nich-kiedy-spoglądasz-w-otchłań-ona-rónież-patrzy-w-ciebie
anonimtenktóryalczypotworamiwinienuważaćbysamemuniestaćsięjednymnichkiedyspoglądaszotchłańonarónieżpatrzyciebiektóry alczyalczy zz potworamiwinien uważaćby samemusamemu nienie staćstać sięsię jednymjednym zz nichkiedy spoglądaszspoglądasz ww otchłańona rónieżrónież patrzypatrzy wciebiektóry alczy zalczy z potworamiby samemu niesamemu nie staćnie stać sięstać się jednymsię jednym zjednym z nichkiedy spoglądasz wspoglądasz w otchłańona rónież patrzyrónież patrzy wpatrzy wciebiektóry alczy z potworamiby samemu nie staćsamemu nie stać sięnie stać się jednymstać się jednym zsię jednym z nichkiedy spoglądasz w otchłańona rónież patrzy wrónież patrzy wpatrzy ww ciebieby samemu nie stać sięsamemu nie stać się jednymnie stać się jednym zstać się jednym z nichona rónież patrzy wrónież patrzy wpatrzy w ciebie

Kiedy wejrzysz w otchłań wejrzy również w głąb ciebie. -Stephen King
kiedy-wejrzysz-w-otchłań-wejrzy-również-w-głąb-ciebie
ciebie nie ma nie przyszedłeś choć cze­kałam i cię chciałam ciebie nie ma i nie będzie czar­na otchłań mnie pochłania nie ma ciebie w głowie myśli sen mnie zmorzy już po wszystkim  -dooorotis
ciebie-nie -nie-przyszedłeś-choć-cze­kałam-i-ę-chciałam-ciebie-nie -i-nie będzie-czar­na-otchłań-mnie-pochłania-nie- ciebie-w-głowie
Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy. -Julian Tuwim
sumienie-to-jest-ten-cichy-głosik-który-szepce-że-ktoś-patrzy
Su­mienie to jest ten cichy głosik, który szep­ce, że ktoś patrzy. -Julian Tuwim
su­mienie-to jest ten-cichy-głosik-który-szep­-że ktoś-patrzy
Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie. -Kartezjusz
kto-chce-jednym-spojrzeniem-ująć-wiele-równocześnie-przedmiotów-ten-żadnego-z-nich-nie-widzi-wyraźnie
Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat. -Phil Bosmans
aby-samemu-stać-ę-lepszym-nie-musisz-czekać-na-lepszy-świat