Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych.


ten-który-coś-potrafi-robi-to-kiedy-nie-potrafi-uczy-innych
george bernard shawtenktórycośpotrafirobitokiedynieuczyinnychktóry coścoś potrafikiedy nienie potrafiuczy innychktóry coś potrafikiedy nie potrafi

Ten, kto potrafi poskromić swoje serce, potrafi podbić cały świat. -Paulo Coelho
ten-kto-potrafi-poskromić-swoje-serce-potrafi-podbić-cały-świat
Oryginalny pisarz to ten, który nikogo nie naśladuje, lecz ten, który nikogo naśladować nie potrafi. -Anonim
oryginalny-pisarz-to-ten-który-nikogo-nie-naśladuje-lecz-ten-który-nikogo-naśladować-nie-potrafi
Oryginalnym pisarzem nie jest ten, który nikogo nie naśladuje, ale ten, którego nikt nie potrafi naśladować. -Francois Chateaubriand
oryginalnym-pisarzem-nie-jest-ten-który-nikogo-nie-naśladuje-ale-ten-którego-nikt-nie-potrafi-naśladować