Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.


ten-który-nie-jest-kochanym-jest-zawsze-samotny-wśród-tłumu
george sandtenktóryniejestkochanymzawszesamotnywśródtłumuktóry nienie jestjest kochanymjest zawszezawsze samotnysamotny wśródwśród tłumuktóry nie jestnie jest kochanymjest zawsze samotnyzawsze samotny wśródsamotny wśród tłumuktóry nie jest kochanymjest zawsze samotny wśródzawsze samotny wśród tłumujest zawsze samotny wśród tłumu

Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Ten który nie jest kochany, jest zawsze samotny wśród tłumu.Ten, kto nie jest kochany, zawsze jest samotny wśród tłumu.Ten, kto nie jest kocha­ny, zaw­sze jest sa­mot­ny wśród tłumu.Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!Dobrym krytykiem jest ten, który opowiada o przygodach swej duszy wśród arcydzieł.