Ten, kto ma władzę, nie mu­si ni­kogo za nic przepraszać.


ten-kto- władzę-nie mu­-­kogo-za nic-przepraszać
niccolò machiavellitenktoma władzęnie mu­sini­kogoza nicprzepraszaćkto ma władzęnie mu­si ni­kogoni­kogo za nicza nic przepraszaćnie mu­si ni­kogo za nicni­kogo za nic przepraszaćnie mu­si ni­kogo za nic przepraszać

Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Kiedyś antysemitą był ten, kto nienawidził Żydów. Dzisiaj antysemitą jest ten, kogo nienawidzą Żydzi.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.Kto kocha, ten nic nie traci.