Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno.


ten-kto-życzliwie-wskazuje-drogę-błądzącemu-jest-jak-człowiek-który-drugiemu-pozwala-zapalić-pochodnię-od-swojej-wszak-jego-własna-pochodnia
quintus eniusztenktożyczliwiewskazujedrogębłądzącemujestjakczłowiekktórydrugiemupozwalazapalićpochodnięodswojejwszakjegowłasnapochodnianiebędzieprzeztoświecićmniejjasnokto życzliwieżyczliwie wskazujewskazuje drogędrogę błądzącemujest jakjak człowiekktóry drugiemudrugiemu pozwalapozwala zapalićzapalić pochodniępochodnię odod swojejwszak jegojego własnawłasna pochodniapochodnia nienie będziebędzie przezświecić mniejmniej jasnokto życzliwie wskazujeżyczliwie wskazuje drogęwskazuje drogę błądzącemujest jak człowiekktóry drugiemu pozwaladrugiemu pozwala zapalićpozwala zapalić pochodnięzapalić pochodnię odpochodnię od swojejwszak jego własnajego własna pochodniawłasna pochodnia niepochodnia nie będzienie będzie przezprzez to świecićświecić mniej jasno

Nikt nie jest tak zabawnie arogancki, jak młody człowiek, który właśnie odkrył starą ideę i myśli, że to jego własna.Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał, i kota, który będzie go ignorował.Człowiek, który wie JakJak partaczem w medycynie jest ten, kto nie potrafi leczyć choroby inaczej niż przez wywołanie drugiej, jeszcze gorszej choroby, tak i człowiek, który nie umie poprawić warunków bytu w inny sposób aniżeli przez pozbawienie obywateli wygód życiowych, powinien by przyznać się, że nie jest zdolny do rządzenia ludźmi wolnymi.Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.