Ten, kto by chciał mieć bibliotekę z dobrych książek, bardzo by ją miał niewielką.


ten-kto-by-chciał-mieć-bibliotekę-z-dobrych-książek-bardzo-by-ją-miał-niewielką
maria karolina leszczyńskatenktobychciałmiećbibliotekędobrychksiążekbardzomiałniewielkąkto byby chciałchciał miećmieć bibliotekębibliotekę zz dobrychdobrych książekbardzo byby jąją miałmiał niewielkąkto by chciałby chciał miećchciał mieć bibliotekęmieć bibliotekę zbibliotekę z dobrychz dobrych książekbardzo by jąby ją miałją miał niewielkąkto by chciał miećby chciał mieć bibliotekęchciał mieć bibliotekę zmieć bibliotekę z dobrychbibliotekę z dobrych książekbardzo by ją miałby ją miał niewielkąkto by chciał mieć bibliotekęby chciał mieć bibliotekę zchciał mieć bibliotekę z dobrychmieć bibliotekę z dobrych książekbardzo by ją miał niewielką

Kto będzie miął dobrą żonę ten będzie szczęśliwy, kto będzie miął złą zostanie.Ten, kto nie potrafi przetrwać trudnych czasów, niedoczeka dobrych.Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.Jak będziesz chciał miec piękną Ko­bietę jak tort. To naucz się dzielic nią z ko­lega­mi. A kiedy będziesz miał za­kalec to to cias­to zjesz wte­dy sam .Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje.Kto miał szczęście w miłości, nie może mieć o niej żadnego pojęcia.