Ten kto chce po­siąść wszys­tko, nie będzie miał niczego...


ten-kto-chce-po­ąść-wszys­tko-nie będzie-miał-niczego
papużkatenktochcepo­siąśćwszys­tkonie będziemiałniczegoten ktokto chcechce po­siąśćpo­siąść wszys­tkonie będzie miałmiał niczegoten kto chcekto chce po­siąśćchce po­siąść wszys­tkonie będzie miał niczegoten kto chce po­siąśćkto chce po­siąść wszys­tkoten kto chce po­siąść wszys­tko

Kto będzie miął dobrą żonę ten będzie szczęśliwy, kto będzie miął złą zostanie. -Sokrates
kto-będzie-miął-dobrą-żonę-ten-będzie-szczęśliwy-kto-będzie-miął-złą-zostanie
Miał ją- miał wszys­tko. Coś do głowy mu przyszło i wyszło tak, że wszys­tko prysło. -szajbuss
miał-ją-miał-wszys­tko-coś do głowy-mu przyszło-i wyszło-tak-że wszys­tko-prysło
Nie będzie miał nigdy prawdziwych przyjaciół ten, kto nie lęka się robić sobie wrogów. -William Hazlitt
nie-będzie-miał-nigdy-prawdziwych-przyjaciół-ten-kto-nie-lęka-ę-robić-sobie-wrogów