Ten, kto gotów jest zapomnieć o Bogu, zapomni również o swych dobroczyńcach.


ten-kto-gotów-jest-zapomnieć-o-bogu-zapomni-również-o-swych-dobroczyńcach
elżbieta itenktogotówjestzapomniećboguzapomnirównieżswychdobroczyńcachkto gotówgotów jestjest zapomniećzapomnieć oo boguzapomni równieżrównież oo swychswych dobroczyńcachkto gotów jestgotów jest zapomniećjest zapomnieć ozapomnieć o boguzapomni również orównież o swycho swych dobroczyńcachkto gotów jest zapomniećgotów jest zapomnieć ojest zapomnieć o boguzapomni również o swychrównież o swych dobroczyńcachkto gotów jest zapomnieć ogotów jest zapomnieć o boguzapomni również o swych dobroczyńcach

Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.Nie jest naszym przyjacielem ten, kto nam mówi pochlebstwa, ale również i ten, kto nam nigdy nie powie komplementu.Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaGotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia] Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!