Ten, kto gotów jest zapomnieć o Bogu, zapomni również o swych dobroczyńcach.


ten-kto-gotów-jest-zapomnieć-o-bogu-zapomni-również-o-swych-dobroczyńcach
elżbieta itenktogotówjestzapomniećboguzapomnirównieżswychdobroczyńcachkto gotówgotów jestjest zapomniećzapomnieć oo boguzapomni równieżrównież oo swychswych dobroczyńcachkto gotów jestgotów jest zapomniećjest zapomnieć ozapomnieć o boguzapomni również orównież o swycho swych dobroczyńcachkto gotów jest zapomniećgotów jest zapomnieć ojest zapomnieć o boguzapomni również o swychrównież o swych dobroczyńcachkto gotów jest zapomnieć ogotów jest zapomnieć o boguzapomni również o swych dobroczyńcach

Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt
odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Nie jest naszym przyjacielem ten, kto nam mówi pochlebstwa, ale również i ten, kto nam nigdy nie powie komplementu. -Magdalena Samozwaniec
nie-jest-naszym-przyjacielem-ten-kto-nam-mówi-pochlebstwa-ale-również-i-ten-kto-nam-nigdy-nie-powie-komplementu
Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca. -Władysław Biegański
kto-myśli-o-swych-uczuciach-ten-zabija-kto-myśli-o-przedmiotach-uczuć-ten-podsyca
Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca -Władysław Biegański
kto-myśli-o-swych-uczuciach-ten-zabija-kto-myśli-o-przedmiotach-uczuć-ten-podsyca
Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia]  -Ryder
gotów-marzyć-gotów-spełniać-marze­nia-gotów-żyć-i um­rzeć-spełnionym-przep­raszam-za powtórzenia