Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.


ten-kto-kocha-powinien-dzielić-los-tego-kogo-kocha
michał bułhakowtenktokochapowiniendzielićlostegokogokochakto kochapowinien dzielićdzielić loslos tegokogo kochapowinien dzielić losdzielić los tegopowinien dzielić los tego

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety – ten go nie wart.Kto kocha - ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.