Ten kto nie wy­kona mis­ji jest śmieciem, lecz ten kto porzu­ca przy­jaciela jest jeszcze większym śmieciem.


ten-kto-nie wy­kona-mis­ji-jest śmieciem-lecz-ten-kto-porzu­ca-przy­jaciela-jest jeszcze-większym-śmieciem
masashi kishimototenktonie wy­konamis­jijest śmieciemlecztenporzu­caprzy­jacielajest jeszczewiększymśmieciemten ktokto nie wy­konanie wy­kona mis­jimis­ji jest śmieciemlecz tenten ktokto porzu­caporzu­ca przy­jacielaprzy­jaciela jest jeszczejest jeszcze większymwiększym śmieciemten kto nie wy­konakto nie wy­kona mis­jinie wy­kona mis­ji jest śmieciemlecz ten ktoten kto porzu­cakto porzu­ca przy­jacielaporzu­ca przy­jaciela jest jeszczeprzy­jaciela jest jeszcze większymjest jeszcze większym śmieciemten kto nie wy­kona mis­jikto nie wy­kona mis­ji jest śmieciemlecz ten kto porzu­caten kto porzu­ca przy­jacielakto porzu­ca przy­jaciela jest jeszczeporzu­ca przy­jaciela jest jeszcze większymprzy­jaciela jest jeszcze większym śmieciemten kto nie wy­kona mis­ji jest śmieciemlecz ten kto porzu­ca przy­jacielaten kto porzu­ca przy­jaciela jest jeszczekto porzu­ca przy­jaciela jest jeszcze większymporzu­ca przy­jaciela jest jeszcze większym śmieciem

Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka
nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej
Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. -Jan Paweł II
bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-lecz-ten-kto-daje
Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
Głupim nie jest ten, kto popełnił jakieś głupstwo, lecz ten, kto nie umie tego głupstwa ukryć. -Baltazar Gracian Y Morales
głupim-nie-jest-ten-kto-popełł-jakieś-głupstwo-lecz-ten-kto-nie-umie-tego-głupstwa-ukryć