Ten, kto nie ma poczucia doskonałości, ten zadowala się spokojną przeciętnością.


ten-kto-nie-poczucia-doskonałoś-ten-zadowala-ę-spokojną-przeciętnośą
paul cezannetenktoniepoczuciadoskonałościtenzadowalasięspokojnąprzeciętnościąkto nienie mama poczuciapoczucia doskonałościten zadowalazadowala sięsię spokojnąspokojną przeciętnościąkto nie manie ma poczuciama poczucia doskonałościten zadowala sięzadowala się spokojnąsię spokojną przeciętnościąkto nie ma poczucianie ma poczucia doskonałościten zadowala się spokojnązadowala się spokojną przeciętnościąkto nie ma poczucia doskonałościten zadowala się spokojną przeciętnością

Ten, kto nie ma poczu­cia dos­ko­nałości, za­dowa­la się spo­kojną przeciętnością. -Paul Cézanne
ten-kto-nie  poczu­cia-­ko­nałoś-za­dowa­ ę-spo­kojną-przeciętnośą
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy. -Adam Mickiewicz
kto-miłoś-nie-zna-ten-żyje-szczęśliwy-noc-spokojną-i-dzień-nietęskliwy
Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć. -Józef Ignacy Kraszewski
nie-ten-szczęśliwy-kto-bogaty-nie-ten-szczęśliwy-kto-wielki-kto-sławny-ale-ten-kto-umiał-kochać-jak-chrystus-jak-chrystus-przebaczać-jak-on