Ten, kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia.


ten-kto-nie-słucha-boga-nie-światu-nic-do-powiedzenia
hans urs von balthasartenktoniesłuchabogaświatunicdopowiedzeniakto nienie słuchasłucha boganie mama światuświatu nicnic dodo powiedzeniakto nie słuchanie słucha boganie ma światuma światu nicświatu nic donic do powiedzeniakto nie słucha boganie ma światu nicma światu nic doświatu nic do powiedzenianie ma światu nic doma światu nic do powiedzenia

Kto chce opanować świat zewnętrzny, zostaje opanowany przez otoczenie. A kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego. -Czuang-Cy
kto-chce-opanować-świat-zewnętrzny-zostaje-opanowany-przez-otoczenie-a-kto-ślepo-słucha-otoczenia-ten-nie-może-zyskać-swobody-dla-siebie
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa. -Julian Tuwim
błogosławiony-ten-co-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-obleka-tego-faktu-w-słowa
Mędrzec, to ktoś, kto nie mając nic do powiedzenia, nie próbuje udowadniać tego. -Anonim
mędrzec-to-ktoś-kto-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-próbuje-udowadniać-tego
Kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego. -Czuang-Cy
kto-ślepo-słucha-otoczenia-ten-nie-może-zyskać-swobody-dla-siebie-samego
Najpiękniejsza miłość do Boga wyraża się przez skruchę. Ten kocha Boga najgłębiej, kto oddaje mu w darze swoje winy. -Soren Aabye Kierkegaard
najpiękniejsza-miłość-do-boga-wyraża-ę-przez-skruchę-ten-kocha-boga-najgłębiej-kto-oddaje-mu-w-darze-swoje-winy