Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża.


ten-kto-odważny-jest-lecz-o-miłoś-zapomniał-i-kto-jest-szczodry-iecz-zapomniał-o-oszczędnoś-kto-pierwszym-być-pragnie-lecz-zapomniał-o-tych
lao-cytenktoodważnyjestleczmiłościzapomniałjestszczodryieczoszczędnościpierwszymbyćpragnietychcozanimpozostalikuśmiercizdążakto odważnyodważny jestlecz oo miłościmiłości zapomniałzapomniał ii ktokto jestjest szczodryiecz zapomniałzapomniał oo oszczędnościkto pierwszympierwszym byćbyć pragnielecz zapomniałzapomniał oo tychco zaza nimnim pozostaliku śmierciśmierci zdążakto odważny jestlecz o miłościo miłości zapomniałmiłości zapomniał izapomniał i ktoi kto jestkto jest szczodryiecz zapomniał ozapomniał o oszczędnościkto pierwszym byćpierwszym być pragnielecz zapomniał ozapomniał o tychco za nimza nim pozostaliku śmierci zdąża

Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej.Czasem myślę o Tobie: Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.