Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża.


ten-kto-odważny-jest-lecz-o-miłoś-zapomniał-i-kto-jest-szczodry-iecz-zapomniał-o-oszczędnoś-kto-pierwszym-być-pragnie-lecz-zapomniał-o-tych
lao-cytenktoodważnyjestleczmiłościzapomniałjestszczodryieczoszczędnościpierwszymbyćpragnietychcozanimpozostalikuśmiercizdążakto odważnyodważny jestlecz oo miłościmiłości zapomniałzapomniał ii ktokto jestjest szczodryiecz zapomniałzapomniał oo oszczędnościkto pierwszympierwszym byćbyć pragnielecz zapomniałzapomniał oo tychco zaza nimnim pozostaliku śmierciśmierci zdążakto odważny jestlecz o miłościo miłości zapomniałmiłości zapomniał izapomniał i ktoi kto jestkto jest szczodryiecz zapomniał ozapomniał o oszczędnościkto pierwszym byćpierwszym być pragnielecz zapomniał ozapomniał o tychco za nimza nim pozostaliku śmierci zdąża

Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka
nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej
Czasem myślę o Tobie:
czasem-myślę-o-tobie-zapomniał-lecz-nadzieja-wciąż-w-sercu-mym-trwa-drugiej-takiej-nie-znajdziesz-na-świecie-kochającej-cierpliwej-jak-ja
Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt
odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
nieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
najnieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia