Ten, kto potrafi poskromić swoje serce, potrafi podbić cały świat.


ten-kto-potrafi-poskromić-swoje-serce-potrafi-podbić-cały-świat
paulo coelhotenktopotrafiposkromićswojesercepodbićcałyświatkto potrafipotrafi poskromićposkromić swojeswoje sercepotrafi podbićpodbić całycały światkto potrafi poskromićpotrafi poskromić swojeposkromić swoje sercepotrafi podbić całypodbić cały światkto potrafi poskromić swojepotrafi poskromić swoje sercepotrafi podbić cały światkto potrafi poskromić swoje serce

Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych. -George Bernard Shaw
ten-który-coś-potrafi-robi-to-kiedy-nie-potrafi-uczy-innych
Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb. -Isolde Kurz
kto-nie-potrafi-drugich-analizować-oznacza-to-że-nie-potrafi-tego-wobec-siebie-i-swoich-potrzeb
Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi. -Ibn Manzur
mądrym-jest ten-kto-w bie­dzie-umie-so­bie-radzić-mądrzej­szym-ten-kto-jej-uniknąć-potrafi
Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi też kochać. -Jeremias Gotthelf
kto-nie-potrafi-dziękować-nie-potrafi-też-kochać