Ten, kto potrafi poskromić swoje serce, potrafi podbić cały świat.


ten-kto-potrafi-poskromić-swoje-serce-potrafi-podbić-cały-świat
paulo coelhotenktopotrafiposkromićswojesercepodbićcałyświatkto potrafipotrafi poskromićposkromić swojeswoje sercepotrafi podbićpodbić całycały światkto potrafi poskromićpotrafi poskromić swojeposkromić swoje sercepotrafi podbić całypodbić cały światkto potrafi poskromić swojepotrafi poskromić swoje sercepotrafi podbić cały światkto potrafi poskromić swoje serce

Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych.Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się!Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb.Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi też kochać.