Ten, kto skacze z radości, powinien uważać, by grunt nie usunął mu się spod nóg.


ten-kto-skacze-z-radoś-powinien-uważać-by-grunt-nie-usunął-mu-ę-spod-nóg
stanisław jerzy lectenktoskaczeradościpowinienuważaćbygruntnieusunąłmusięspodnógkto skaczeskacze zz radościpowinien uważaćby gruntgrunt nienie usunąłusunął mumu sięsię spodspod nógkto skacze zskacze z radościby grunt niegrunt nie usunąłnie usunął muusunął mu sięmu się spodsię spod nógkto skacze z radościby grunt nie usunąłgrunt nie usunął munie usunął mu sięusunął mu się spodmu się spod nógby grunt nie usunął mugrunt nie usunął mu sięnie usunął mu się spodusunął mu się spod nóg

Kiedy podskakujesz z radości, to uważaj, aby ci kto spod nóg ziemi nie usuną.Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety – ten go nie wart.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Kto kocha - ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Młody poeta liście spod nóg odgarnia Je­sien­ny romans