Ten, kto trzymał się kurczowo życia, może zginąć wraz z nim.


ten-kto-trzymał-ę-kurczowo-życia-może-zginąć-wraz-z-nim
stanisław jerzy lectenktotrzymałsiękurczowożyciamożezginąćwraznimkto trzymałtrzymał sięsię kurczowokurczowo życiamoże zginąćzginąć wrazwraz zz nimkto trzymał siętrzymał się kurczowosię kurczowo życiamoże zginąć wrazzginąć wraz zwraz z nimkto trzymał się kurczowotrzymał się kurczowo życiamoże zginąć wraz zzginąć wraz z nimkto trzymał się kurczowo życiamoże zginąć wraz z nim

Kto trzyma się kurczowo własnych ograniczeń, ten nigdy od nich się nie wyzwoli.Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Jeśli boisz się śmierci i trzymasz się kurczowo życia, to widzisz jak demony ci je wyrywają, ale jeśli pogodzisz się ze śmiercią, to demony staja się aniołami, które uwolnią cię od życia na ziemi.