Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie.


ten-kto-w-cierpliwoś-trwa-przed-milczącym-bogiem-a-może-trzeba-będzie-trwać-bardzo-długo-modli-ę-prawdziwie
joseph ratzingertenktocierpliwościtrwaprzedmilczącymbogiemmożetrzebabędzietrwaćbardzodługomodlisięprawdziwiekto ww cierpliwościcierpliwości trwatrwa przedprzed milczącymmilczącym bogiembogiemmoże trzebatrzeba będziebędzie trwaćtrwać bardzobardzo długodługomodlimodli sięsię prawdziwiekto w cierpliwościw cierpliwości trwacierpliwości trwa przedtrwa przed milczącymprzed milczącym bogiemmilczącym bogiema możea może trzebamoże trzeba będzietrzeba będzie trwaćbędzie trwać bardzotrwać bardzo długobardzo długomodli sięmodli się prawdziwiekto w cierpliwości trwaw cierpliwości trwa przedcierpliwości trwa przed milczącymtrwa przed milczącym bogiemprzed milczącym bogiema może trzebaa może trzeba będziemoże trzeba będzie trwaćtrzeba będzie trwać bardzobędzie trwać bardzo długotrwać bardzo długomodli się prawdziwiekto w cierpliwości trwa przedw cierpliwości trwa przed milczącymcierpliwości trwa przed milczącym bogiemtrwa przed milczącym bogiema może trzeba będziea może trzeba będzie trwaćmoże trzeba będzie trwać bardzotrzeba będzie trwać bardzo długobędzie trwać bardzo długo

Bardzo mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy. -Jan Kasjan Św
bardzo-ło-modli-ę-ten-co-przywykł-modlić-ę-tylko-wtedy-gdy-klęczy
Co żyło raz,nie umiera Lecz będzie róść i będzie trwać Gdy znów zakwitu jego przyjdzie jasna sfera. Ten tylko wejdzie do jutra bram, Kto w jutro swoje wierzy. -Maria Konopnicka
co-żyło-raznie-umiera-lecz-będzie-róść-i-będzie-trwać-gdy-znów-zakwitu-jego-przyjdzie-jasna-sfera-ten-tylko-wejdzie-do-jutra-bram-kto-w
Okres narzeczeństwa nie powinien nigdy trwać długo, daje bowiem okazję do gruntownego poznania się przed ślubem. -Oscar Wilde
okres-narzeczeństwa-nie-powinien-nigdy-trwać-długo-daje-bowiem-okazję-do-gruntownego-poznania-ę-przed-ślubem
Kto jest bardzo mądry, ten nigdy nie będzie człowiekiem interesu. -Fiodor Dostojewski
kto-jest-bardzo-mądry-ten-nigdy-nie-będzie-człowiekiem-interesu
Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę