Ten kto zaczyna wojnę, powinien ją przegrać.


ten-kto-zaczyna-wojnę-powinien-ją-przegrać
matylda canettitenktozaczynawojnępowinienprzegraćten ktokto zaczynazaczyna wojnępowinien jąją przegraćten kto zaczynakto zaczyna wojnępowinien ją przegraćten kto zaczyna wojnę

Ten, kto zaczy­na wojnę, po­winien ją przegrać.Kto kocha - ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety – ten go nie wart.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Ten, kto skacze z radości, powinien uważać, by grunt nie usunął mu się spod nóg.