Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym.


ten-kto-zwy­ęża-in­nych-ludzi-jest tyl­ko-sil­ny-ten kto-zwy­ęstwo-nad-sobą-­mym-od­no­-jest człowiekiem-potężnym
tao-te-kingtenktozwy­ciężain­nychludzijest tyl­kosil­nyten ktozwy­cięstwonadsobąsa­mymod­no­sijest człowiekiempotężnymkto zwy­ciężazwy­cięża in­nychin­nych ludzijest tyl­ko sil­nyzwy­cięstwo nadnad sobąsobą sa­mymsa­mym od­no­sijest człowiekiem potężnymkto zwy­cięża in­nychzwy­cięża in­nych ludzizwy­cięstwo nad sobąnad sobą sa­mymsobą sa­mym od­no­sikto zwy­cięża in­nych ludzizwy­cięstwo nad sobą sa­mymnad sobą sa­mym od­no­sizwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si

Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie. -Lao Tse
sil­nym-jest ten-kto-zwy­ęża-in­nych-wiel­kim jest ten-kto-przez­wy­ęża-­mego-siebie
Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym. -Tao - Te - King
ten-kto-zwycięża-innych-ludzi-jest-tylko-silny-ten-kto-zwycięstwo-nad-sobą-samym-odnosi-jest-człowiekiem-potężnym
Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwy­cięstwo, zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska. -Józef Piłsudski
być-zwy­ężonym-i nie ulec-to zwy­ęstwo-zwy­ężyć-i spocząć-na laurach- to klęska
Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao-Te-King
ten-kto-zna-in­nych-po­siada-tyl­ko-wiedzę-ten kto-zna-siebie-­mego-jest człowiekiem-oświeconym