Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.


ten-kto-zwycięża-innych-ludzi-jest-tylko-silny-ten-kto-zwycięstwo-nad-sobą-samym-odnosi-jest-człowiekiem-potężnym
tao - te - kingtenktozwyciężainnychludzijesttylkosilnyzwycięstwonadsobąsamymodnosiczłowiekiempotężnymkto zwyciężazwycięża innychinnych ludzijest tylkotylko silnykto zwycięstwozwycięstwo nadnad sobąsobą samymsamym odnosijest człowiekiemczłowiekiem potężnymkto zwycięża innychzwycięża innych ludzijest tylko silnykto zwycięstwo nadzwycięstwo nad sobąnad sobą samymsobą samym odnosijest człowiekiem potężnymkto zwycięża innych ludzikto zwycięstwo nad sobązwycięstwo nad sobą samymnad sobą samym odnosikto zwycięstwo nad sobą samymzwycięstwo nad sobą samym odnosi

Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym. -Tao-Te-King
ten-kto-zwy­ęża-in­nych-ludzi-jest tyl­ko-sil­ny-ten kto-zwy­ęstwo-nad-sobą-­mym-od­no­-jest człowiekiem-potężnym
Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao - Te - King
ten-kto-zna-innych-ludzi-posiada-tylko-wiedzę-ten-kto-zna-siebie-samego-jest-człowiekiem-oświeconym
Większe zwycięstwo osiągnie ten, kto sobie wroga zjedna, niż ten, kto go zniszczy. -Tadeusz Hipolit Czeżowski
większe-zwycięstwo-osiągnie-ten-kto-sobie-wroga-zjedna-ż-ten-kto-go-zniszczy
Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje. -Mary Ward
tylko-ten-kto-kocha-jest-silny-i-zdolny-do-wszystkich-dobrych-czynów-których-świat-potrzebuje